نویسنده = محسن اکبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین انتقال فناوری، برون‌سپاری، قابلیت‌های سازمانی و عملکرد نوآورانه

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 49-76

10.22034/qjimdo.2020.201274.1191

محسن اکبری؛ محمد حاتمی نژاد؛ میلاد هوشمند چایجانی