نویسنده = امیر صادقی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری مراکز پژوهشی دفاعی (مورد مطالعه: نهاجا)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 97-124

10.22034/qjimdo.2021.229426.1302

امیر صادقی؛ حمیدرضا ضرغامی؛ محمود غلامی؛ علی فرهادی


2. الگوی بهبود فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-132

10.22034/qjimdo.2020.213031.1246

ایمان قاسم ابادی؛ محسن زراعتی؛ امیر صادقی