نویسنده = محمود غلامی
تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.366620.1537

اکبر هوشیار؛ علیرضا روستا؛ فرزاد آسایش؛ محمود غلامی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری مراکز پژوهشی ‏دفاعی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-124

10.22034/qjimdo.2021.229426.1302

امیر صادقی؛ حمیدرضا ضرغامی؛ محمود غلامی؛ علی فرهادی


عوامل مؤثر بر ارتقاء چابکی سامانه‌های آماد و پشتیبانی دفاعی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 23-48

10.22034/qjimdo.2021.254326.1373

محمود غلامی؛ احسان الهی فرد؛ محمد رحمدل؛ هادی ایرانشاهی