نویسنده = منوچهر انصاری
تعداد مقالات: 2
1. ارتقای عملکرد نوآورانه و فروش از طریق مدیریت دانش مشتری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 75-96

10.22034/qjimdo.2020.235227.1323

ناصر عسگری؛ منوچهر انصاری؛ مجید رشیدی؛ علی سورانی


2. تحلیل سلسله‌مراتبی عوامل بازدارندۀ انتقال یادگیری در یک سازمان دفاعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-114

10.22034/qjimdo.2019.93303

ناصر عسگری؛ منوچهر انصاری؛ محمد کیان‌پور؛ محمد اسماعیلی