نویسنده = کمال سخدری
تعداد مقالات: 2
2. تدوین چارچوبی برای کارآفرینی شهری در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 135-160

10.22034/qjimdo.2020.104244

مهدی ریزوندی؛ فرج اله رهنورد؛ کمال سخدری