نویسنده = فاطمه طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 125-150

10.22034/qjimdo.2020.210436.1233

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن