کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با بکارگیری سیستم استنتاج فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

صادق کریم زاده؛ مهدی همایون فر؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری ‏اسلامی ایران ‏

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 61-84

10.22034/qjimdo.2021.272287.1401

یوسف هاشمی؛ امیرحسین مهدی زاده؛ نادر برزگر؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسماعیل اسدی