کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری
تعداد مقالات: 2
1. الگوی اثرات تعاملی سازمان یادگیرنده –یاد دهنده؛ مورد مطالعه در نظام دانشگاهی کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2021.295035.1430

اکبر محمدی کیا؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمد عطایی؛ محمود درودیان


2. مدل‌سازی ساختاری تفسیری اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 133-156

10.22034/qjimdo.2021.226797.1294

مسعود کرامتی؛ یعقوب انتظاری