کلیدواژه‌ها = تجاری‌سازی
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی تجاری‌سازی در مدیریت تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22034/qjimdo.2021.230680.1310

محمدحسین عصاری؛ سهند نیاستی


پیشران و بازدارنده‌های تجاری سازی فناوری

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 51-74

10.22034/qjimdo.2020.222284.1283

عاطفه ذوالفقاری؛ حسام زند حسامی؛ مرتضی اکبری؛ حمید امین اسماعیلی