کلیدواژه‌ها = سرمایه روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با بهره گیری از انعطاف پذیری منابع انسانی و سرمایه روانشناختی سازمان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 51-78

امیر غفوریان شاگردی؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ محمد فتاحی