دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی تجاری‌سازی در مدیریت تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22034/qjimdo.2021.230680.1310

محمدحسین عصاری؛ سهند نیاستی


طراحی الگوی مطلوب حمل و نقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ‌های آینده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.22034/qjimdo.2021.221795.1280

جلال راعی؛ مهدی اسماعیلی؛ داورد غفوری