دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی تجاری‌سازی در مدیریت تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22034/qjimdo.2021.230680.1310

محمدحسین عصاری؛ سهند نیاستی


طراحی الگوی مطلوب حمل و نقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ‌های آینده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.22034/qjimdo.2021.221795.1280

جلال راعی؛ مهدی اسماعیلی؛ داورد غفوری


تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/qjimdo.2022.348294.1510

صمد بارانی؛ یعقوب رشنوادی؛ رسول نصرت پناه؛ غلامحسین آتشی


ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران (مورد مطالعه: پروژه‌های صنعت ساختمان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/qjimdo.2022.325034.1479

حسن کمالو؛ علی داوری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ محمد عزیزی