نویسنده = کامران نظری
ارزیابی مدیریت دانش زنجیره تامین در راستای عملکرد زنجیره تامین استراتژیک با تاکید بر نقش بریکولاژ کارآفرینانه و دوسوتوانی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.22034/qjimdo.2023.376499.1547

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ احسان الیاسی سرزلی


طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 77-96

10.22034/qjimdo.2023.391820.1577

لیلا علیائی؛ شیما صفر محمدلو؛ کامران نظری؛ غلامعباس شکاری