نویسنده = آزاده نوروزیان
طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 97-128

10.22034/qjimdo.2023.392549.1579

آزاده نوروزیان؛ علیرضا امیرکبیری؛ فریده حق شناس