نویسنده = سیما سادات هاشمی‌نیا
ارائه الگوی توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-54

10.22034/qjimdo.2019.99003

بی بی مرجان فیاضی؛ مهرداد استیری؛ سیما سادات هاشمی‌نیا