نویسنده = فاطمه بیات
نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 137-156

10.22034/qjimdo.2022.315701.1467

محمدجواد نائیجی؛ محمد خدابخشی؛ فاطمه بیات؛ زهره پرهیزگار