کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
مدل حاکمیت نوین در اداره کلان شهرهای ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 57-84

10.22034/qjimdo.2019.93608

زهرا سرگزی؛ فرج الله رهنورد؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری