کلیدواژه‌ها = چرخه عمر
ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 47-72

10.22034/qjimdo.2022.340079.1501

محمد رضا گلعلی زاده؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ غلامرضا زمردیان