کلیدواژه‌ها = شرکت‌های دانش‌بنیان
ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 47-72

10.22034/qjimdo.2022.340079.1501

محمد رضا گلعلی زاده؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ غلامرضا زمردیان


نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 137-156

10.22034/qjimdo.2022.315701.1467

محمدجواد نائیجی؛ محمد خدابخشی؛ فاطمه بیات؛ زهره پرهیزگار