موضوعات = کارآفرینی
ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت‌های اصلی گروه خودروسازی سایپا در عصر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22034/qjimdo.2023.406477.1606

فرشید الوند؛ علیرضا افشار نژاد؛ علیرضا نوبری؛ مریم مجیدی


تأثیر جهت‌گیری کارآفرینی بر نوآوری مخرب با تبیین نقش همزمان میانجی‌گری و تعدیل‌گری راهبرد دیجیتال‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.411381.1615

رسول نصرت پناه؛ حسین نوروزی؛ رضا پارسی


الگوی تسهیل یادگیری سازمانی در چارچوب جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/qjimdo.2023.411664.1616

فاطمه اکبری؛ کاوه تیمورنژاد؛ مهدی خیراندیش


طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 97-128

10.22034/qjimdo.2023.392549.1579

آزاده نوروزیان؛ علیرضا امیرکبیری؛ فریده حق شناس


طراحی مدل‌ پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 129-156

10.22034/qjimdo.2023.355089.1522

علیرضا شیرمحمدی؛ هادی مفتاحی؛ محمد تابان


راهبردها و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 159-190

10.22034/qjimdo.2023.406616.1607

سعید اسماعیلی؛ مهدی باقری؛ کرم الله دانشفرد


الگوی شایستگی فرماندهان و مدیران در مدیریت بحران

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-190

10.22034/qjimdo.2023.419236.1629

یاسمن خلیلی؛ حمید رضا صفاری؛ حمیدرضا افشاری


طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی مستندسازی تجربیات کارکنان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 177-204

10.22034/qjimdo.2023.425917.1641

روزبه حبیبی؛ فاطمه تولائی؛ حسین نامدار