موضوعات = کارآفرینی
طراحی الگوی مفهومی شایستگی کارآفرینان در کسب و کارهای بین الملل ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.293339.1427

احمدرضا طالبیان؛ محمدباقر گرجی؛ هادی ثنائی پور


طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری

دوره 6، شماره 3، مهر 1402

10.22034/qjimdo.2023.392549.1579

آزاده نوروزیان؛ علیرضا امیرکبیری؛ فریده حق شناس


طراحی مدل پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1402

10.22034/qjimdo.2023.355089.1522

علیرضا شیرمحمدی؛ هادی مفتاحی؛ محمد تابان


راهبردها و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 159-190

10.22034/qjimdo.2023.406616.1607

سعید اسماعیلی؛ مهدی باقری؛ کرم الله دانشفرد