دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی مدیریت دانش زنجیره تامین در راستای عملکرد زنجیره تامین استراتژیک با تاکید بر نقش بریکولاژ کارآفرینانه و دوسوتوانی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.22034/qjimdo.2023.376499.1547

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ احسان الیاسی سرزلی


شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی تجاری‌سازی در مدیریت تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2021.230680.1310

محمدحسین عصاری؛ سهند نیاستی


طراحی الگوی مفهومی شایستگی کارآفرینان در کسب و کارهای بین الملل ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.293339.1427

احمدرضا طالبیان؛ محمدباقر گرجی؛ هادی ثنائی پور


طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.406087.1605

مهسا محمدیان؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد بامنی مقدم


واکاوی کلان‌روندهای حوزه آموزش و یادگیری موثر بر آینده دانشگاه‌های دفاعی ( مورد مطالعه: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.406471.1608

محمدرضا مروی نام؛ علی فرهادی؛ علیرضا تنهایی؛ داریوش مهری


گونه شناسی سازه های مدلسازی بوم سازگان نوآوری : یک مرور نظاممند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.393351.1580

سعید رحیمی؛ علی شایان؛ سید سپهر قاضی نوری؛ امیر ناظمی