دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ارزیابی مدیریت دانش زنجیره تامین در راستای عملکرد زنجیره تامین استراتژیک با تاکید بر نقش بریکولاژ کارآفرینانه و دوسوتوانی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.22034/qjimdo.2023.376499.1547

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ احسان الیاسی سرزلی


ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت‌های اصلی گروه خودروسازی سایپا در عصر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22034/qjimdo.2023.406477.1606

فرشید الوند؛ علیرضا افشار نژاد؛ علیرضا نوبری؛ مریم مجیدی


نوآوری در مدیریت ریسک‌های احتمالی تصمیم‌گیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری بنادر تحت شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.417031.1623

جهانگیر نجاتی؛ لیلا آندرواژ؛ کیومرث آریا


تأثیر جهت‌گیری کارآفرینی بر نوآوری مخرب با تبیین نقش همزمان میانجی‌گری و تعدیل‌گری راهبرد دیجیتال‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.411381.1615

رسول نصرت پناه؛ حسین نوروزی؛ رضا پارسی


نقش عوامل موثر بر مصرف منزلتی بر پیامد های اقتصادی صنعت فرش دستباف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.405524.1604

حسین مریدسادات؛ الهام فریدچهر؛ نادر غریب نواز


طراحی مدل مناسب برای حاکم نمودن نگرش سیستمی به حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.405200.1601

شیرکو خسروی نیا؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ غلامرضا رحیمی؛ سید عبدالله حجتی