کلیدواژه‌ها = اکوسیستم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی اکوسیستم کارآفرینی مولد رشد ارگانیک شرکتهای هواپیمایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2020.199433.1185

آصف کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ رامین کاشف آذر