اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 451
تعداد پذیرش 73

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مشاهده مقاله 10931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9742
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 170 روز
درصد پذیرش 16 %