اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 461
تعداد پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش 283

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 74
تعداد مشاهده مقاله 26198
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19478
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 169 روز
درصد پذیرش 21 %