اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 494
تعداد پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش 297

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 84
تعداد مشاهده مقاله 34110
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23694
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 177 روز
درصد پذیرش 21 %