تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 114
تعداد نویسندگان 335
تعداد مشاهده مقاله 53,772
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42,376
نسبت مشاهده بر مقاله 471.68
نسبت دریافت فایل بر مقاله 371.72
 
تعداد مقالات ارسال شده 544
تعداد مقالات رد شده 338
درصد عدم پذیرش 62
تعداد مقالات پذیرفته شده 108
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 167
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 66
 • فصلنامه "مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی" بر اساس مجوز /3/18/154417 مورخ 1397/07/07 وزارت علوم- تحقیقات و فناوری، درجه علمی - پژوهشی خود را اخذ کرده و با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران(دارای رتبه A از کمیسیون انجمن های علمی ایران) فعالیت می نماید و براساس بخشنامه شمارۀ 11-25685 مورخ 1398/02/09  وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان نشریه علمی فعالیت خواهد نمود. همچنین این مجله براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (سال 98) حائز درجه "ب" گردیده است.
 • کشور محل چاپ: ایران
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • درصد پذیرش مقالات:   17%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان مجله: فارسی
 • حوزه تخصصی: مدیریت نوآوری دفاعی
 • نوع مجله: علمی-پژوهشی
 • سرقت ادبی:جهت پیشگیری از سرقت ادبی از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب استفاده می شود
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی (تمام متن)
 • هزینه بررسی و انتشار:450.000تومان(چهارصدو پنجاه هزارتومان) 
 • سایت های نمایه شده: پرتال علوم انسانی- ISC- SID- Magiran
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • متوسط زمان بررسی اولیه: 6 روز
 • متوسط زمان پذیرش: 120روز
 • ایمیل فصلنامه: Qjimdo@gmail.com
 • شاپای چاپی (شناسه): 7112-2676   

 

نکات مهم:

 *پژوهشگران فرهیخته می‌توانند با ثبت نام در پایگاه نشریه مقالۀ مستخرج از رساله و پژوهش‌های خود را بر پایۀ فرمت ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال کنند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهند شد.

 * برای تسریع در فرایند بررسی و داوری مقالۀ نیاز است قالب مقالات نشریه به‌طور دقیق رعایت و از الگوی نگارش مقالات نشریه که در بخش راهنمای نویسندگان ارائه شده استفاده شود.

*در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع»از بخش راهنمای نویسندگان دانلود، به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.

 *این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی(COPE)  برخورد می‌شود.

برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش سامانۀ همانندجو (لینک راهنمای سامانه همانندجو)با استاندارد مورد نظر هیئت دبیران نشریه به همراه فایل نهایی مقاله در سامانۀ مجله بارگذاری شود. برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجو لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرسQjimdo@gmail.comو در بخش شناسه نشریه عبارت 5KIxY  را وارد کنید.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آبان 1401 

الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی

10.22034/qjimdo.2022.346374.1507

علیرضا لشگری پور؛ حسن امیری؛ کوروش پارسا معین؛ فرزانه بیک زاده


الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی

10.22034/qjimdo.2022.346658.1508

مهدیه مختاری هاشم آباد؛ مهدی خیر اندیش؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی


توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات موضوعی

10.22034/qjimdo.2022.342885.1503

میلاد یداللهی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد؛ فاطمه ثقفی؛ سید سروش قاضی نوری


ابر واژگان