• فصلنامه "مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی" بر اساس مجوز /3/18/154417 مورخ 1397/07/07 وزارت علوم- تحقیقات و فناوری، درجه علمی - پژوهشی خود را اخذ کرده و با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران فعالیت می نماید و براساس بخشنامه شمارۀ 11-25685 مورخ 1398/02/09  وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان نشریه علمی فعالیت خواهد نمود. همچنین این مجله براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (سال 98) حائز درجه "ب" گردیده است.
 • کشور محل چاپ: ایران
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • درصد پذیرش مقالات:   13%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان مجله: فارسی
 • حوزه تخصصی: مدیریت نوآوری دفاعی
 • نوع مجله: علمی-پژوهشی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی (تمام متن)
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • سایت های نمایه شده: پرتال علوم انسانی- ISC- SID- Magiran
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • متوسط زمان بررسی اولیه: 6 روز
 • متوسط زمان پذیرش: 120روز
 • ایمیل فصلنامه: Qjimdo@gmail.com
 • شاپای چاپی (شناسه): 7112-2676   

 توضیحات مهم:

 • بارگذاری گزارش همانندجو در زمان بارگذاری و ارسال مقاله الزامی می باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو) 
 •  از نویسندگان محترم خواهشمند است، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملا رعایت نموده و از الگوی فرمت نگارش مقالات نشریه که در بخش راهنمای نویسندگان ذکر شده است، استفاده نمایند. 
 • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) از بخش راهنمای نویسندگان دانلود و توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
 • لازم به ذکر است، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل تحریف، سرقت ادبی، داده سازی، و ... بوده و با هرگونه سوء رفتار در طی دوره بررسی اولیه و داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته بین المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می گردد.

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، پاییز 1399 

1. طراحی مدل ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح سازمان

صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2020.214498.1253

سعید رمضانی؛ تورج کریمی؛ آصف کریمی؛ علی اصغر سعد آبادی


3. پیشران و بازدارنده‌های تجاری سازی فناوری : نمونه موردی جهاددانشگاهی

صفحه 51-74

10.22034/qjimdo.2020.222284.1283

عاطفه ذوالفقاری؛ حسام زند حسامی؛ مرتضی اکبری؛ حمید امین اسماعیلی


5. فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه

صفحه 97-130

10.22034/qjimdo.2020.219552.1271

رضا خان احمدلو؛ هاشم معزز؛ مهدی محمدی؛ حمید یزدانی؛ حسن زارعی متین


بانک ها و نمایه نامه ها