کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 125-150

10.22034/qjimdo.2020.210436.1233

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن


2. طراحی اکوسیستم کارآفرینی مولد رشد ارگانیک شرکتهای هواپیمایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2020.199433.1185

آصف کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ رامین کاشف آذر