نویسنده = صمد بارانی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های افسری آجا

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 51-78

10.22034/qjimdo.2020.187459.1127

اکبر بهمنی؛ محمد خادمی کله لو؛ داریوش مهری؛ صمد بارانی