کلیدواژه‌ها = مدل
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ساختاری تفسیری اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 133-156

10.22034/qjimdo.2021.226797.1294

مسعود کرامتی؛ یعقوب انتظاری