کلیدواژه‌ها = مشتری
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی هم آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 119-146

10.22034/qjimdo.2020.210870.1242

سلمان جواشی جدید؛ فریز طاهری کیا؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان