راهنمای نویسندگان

   ·   محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص به عهده هیئت تحریریه است).

   ·   مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده باشد و قبلاً در هیچ نشریه ­ای چاپ نشده باشد و یا همزمان، به نشریه­ های دیگر فرستاده نشده باشد.

  • در گزارش همانندجو میزان مشابهت کمتر از 15% باشد.

   ·   فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های دریافتی آزاد است.

   ·   مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله­ ها برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به­ معنی تأیید مطالب آن نیست.

   ·   در متن مقاله حتی ­الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنان­چه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می­ توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در پایان­ مقاله آورده شود.

   ·   فونت بی‌تیتر 14 Bold برای عنوان مقاله، بی نازنین 10 Bold برای نام نویسندگان، بی نازنین 11 برای مشخصات نویسندگان، بی میترا 11 برای چکیده و کلید واژگان، بی میترا 13 برای متن اصلی و بی میترا 12.5 Bold برای عنوان هر بخش.

   ·   صفحه اول مقاله طبق فرمت به صورت انگلیسی و صفحه دوم به صورت فارسی باید در برگیرنده موارد زیر باشد: عنوان مقاله (فارسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام دانشگاه (در صورتی که عضو هیئت علمی باشد)، چکیده مقاله (حداکثر در 200 کلمه)، واژگان کلیدی (حداکثر 6 واژه مرتبط و به­صورت Italic) و مقدمه.

   ·    زیرنویس صفحه اول شامل: تلفن و پست الکترونیکی نویسنده پاسخگو می­باشد.

   ·   جداول به­ تعداد محدود با فونت بی میترا 10 Bold با شماره و عنوان مشخص در بالا با فونت بی میترا 10 Bold، در اندازه مناسب برای چاپ باشد.

   ·   شکل­ها، نمودارها و تصاویر به ­تعداد محدود با فونت بی‌میترا 10 با شماره و عنوان، توضیح و منبع مشخص در زیر آن با فونت بی میترا 10 Bold در اندازه مناسب برای چاپ باشد.

   ·   منبع­ دهی داخل متن به‌صورت APA باشد.

   ·   فهرست منابع مورد استفاده (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) در صفحه­ ای مستقل با توجه به الگوی زیر درج شود:

- کتاب تالیف شده: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان کتاب (نوبت ویرایش یا چاپ)،محل نشر، نام انتشارات، سال انتشار کتاب.

- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام مولف، عنوان کتاب به فارسی، (نام و نام خانوادگی مترجم)، محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار.

- مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه، تاریخ نشر.

- منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله به طور کامل، [ذکر اصطلاحonline]، (آدرس کامل منبع). [تاریخ کامل دسترسی به مقاله].

- عنوان کتاب و عنوان مجله به صورت Italic تایپ می ­شود.

 

 1.محورها و موضوعات نشریه را از اینجا دانلود کنید و مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

2. در ارسال مقالات بارگذاری 5 فایل (فایل مشخصات نویسندگان، فایل متن اصلی مقاله، فایل گزارش همانندجو، فایل اسکن تعهدنامه و فایل تعارض منافع ) الزامی است.

3. فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجادانلود کنید و اطلاعات را بر روی این فایل بارگذاری کنید.

4. فرمت فایل اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید. اگر مقاله در فرمت (تمپلیت آماده فصلنامه) تنظیم و ارسال نگردد بررسی نخواهد شد.

5. فایل فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله و فرم تعارض منافع را از بند 2 دانلود کنید و بعد از تکمیل و امضای آن اسکن نموده و در مرحله ارسال فایل ها بارگذاری کنید.

6. صرفا برای مقالات پذیرش شده، مبلغ 500.000 تومان(پانصد هزارتومان) هزینه انتشار دریافت می شود و در مرحله داوری مقالات هزینه ای دریافت نمی گردد. هزینه انتشار بعد از پذیرش اولیه مقاله بایستی به حساب جاری شماره 6158800193007 به نام رابط وجوه دانشگاه هوایی، بانک سپه شعبه دانشگاه هوایی کد692  به شماره شبای IR730150000006158800193007  واریز و اسکن(تصویر) فیش واریزی در سامانه بارگذاری گردد.