راهنمای نویسندگان

نکات مهم برای ارسال مقاله: 

  • محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص به عهده هیئت تحریریه است).
  • مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده باشد و قبلاً در هیچ نشریه ­ای چاپ نشده باشد و یا همزمان، به نشریه­ های دیگر فرستاده نشده باشد.
  • در گزارش همانندجو میزان مشابهت کمتر از 15% باشد.
  • فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های دریافتی آزاد است.
  • مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله­ ها برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به­ معنی تأیید مطالب آن نیست.

 

فایل های مورد نیاز برای تهیه، تنظیم و ارسال مقاله(با کلیک روی هر مورد فرمت مربوطه را دانلود نمایید):  

1. فایل راهنمای تدوین و نگارش مقاله

2. فایل فرمت تدوین و نگارش مقاله

3. فایل مشخصات نویسندگان

4. فایل تعهد اخلاقی

5. فایل تعارض منافع

6. فایل چکیده انگلیسی

 

توجه: صرفا برای مقالات پذیرش شده، مبلغ 500.000 تومان(پانصد هزارتومان) هزینه انتشار دریافت می شود و در مرحله داوری مقالات هزینه ای دریافت نمی گردد. هزینه انتشار بعد از پذیرش اولیه مقاله بایستی به حساب جاری شماره 6158800193007 به نام رابط وجوه دانشگاه هوایی، بانک سپه شعبه دانشگاه هوایی کد692  به شماره شبای IR730150000006158800193007  واریز و اسکن(تصویر) فیش واریزی در سامانه بارگذاری گردد.