اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 508
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 300

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 93
تعداد مشاهده مقاله 38368
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26331
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
درصد پذیرش 22 %