اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 595
تعداد پذیرش 151
تعداد عدم پذیرش 342

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 129
تعداد مشاهده مقاله 524049
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 279437
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 133 روز
درصد پذیرش 25 %