اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 561
تعداد پذیرش 142
تعداد عدم پذیرش 327

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 125
تعداد مشاهده مقاله 508001
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 270955
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
درصد پذیرش 25 %