اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 603
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 348

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 131
تعداد مشاهده مقاله 526720
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 281304
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 132 روز
درصد پذیرش 26 %