کلیدواژه‌ها = چالش‌ها
تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 25-48

10.22034/qjimdo.2023.395137.1582

فاطمه تولائی؛ مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری


چالش‌های مدیریت و منابع انسانی در بخش دولتی: کاربرد پژوهش آمیخته

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 180-197

10.22034/qjimdo.2020.160624

امید اردلان؛ اصغر اصغرزاده؛ محسن گلسرخ