کلیدواژه‌ها = جانشین‌پروری
الگوی تسهیل یادگیری سازمانی در چارچوب جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/qjimdo.2023.411664.1616

فاطمه اکبری؛ کاوه تیمورنژاد؛ مهدی خیراندیش


الگوی عوامل موفقیت جانشین‌پروری برای مدیران دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 149-168

10.22034/qjimdo.2023.396113.1585

اسداله حسن زاده دلوئی؛ امیرحسین محمدداوودی؛ محمد علی حسینی؛ اختر جمالی