شناسایی نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت‌های نوپای فناور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.341166.1502

چکیده

زمینه و هدف: به دلیل ضرورت آمادگی روز‌افزون شرکت‌های نوپای فناور در برابر عدم اطمینان محیطی، در این پژوهش به شناسایی نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت‌های نوپای فناور پرداخته شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی و از نظر روش کیفی و از لحاظ جمع آوری داده‌ها، مطالعه‌ای توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران یا اعضای هیات مدیره شرکت‌های نوپای فناور بود و طی آن چهارده نفر از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های نوپای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه قم به روش نمونه‌گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری به عنوان نمونه وارد فرآیند مصاحبه شدند و برای استخراج مضامین از روش تحلیل مضمون استفاده شد.
یافته‌ها: در این پژوهش نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد که در سه سطح محیط کلان، محیط صنعت و عوامل داخل یافت شده است. به عنوان مثال: تغییر در نگرش و سبک زندگی مشتریان، ظهور فناوری‌های جدید و خلاقانه( محیط کلان)؛ ظهور محصولات ساختار شکن و افزایش جذابیت سطح درآمدی و مالی صنعت(محیط صنعت)؛ ضعف در رهبری و مدیریت پروژه ، ضعف در مدیریت زنجیره تامین (عوامل داخلی).
نتیجه‌گیری: نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد مشابهی در سه لایه محیط کلان، صنعت و عوامل داخلی در بین شرکت‌های نوپای فناور وجود دارد که می‌تواند به مدیران این شرکت‌های نوپای فناور کمک نماید تا در زمان مناسب واکنش مناسبی را در پاسخ به این نشانه‌ها اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، محمدرضا مهدیار؛ صالحی کمرودی، محسن و شاکری بستان آباد، رضا. (۱۳۹۹). ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران،16(32)، 211-237.
باقرنژاد، پیمان؛ طاهرپور کلانتری، حبیب‌اله و بهرامی، حمیدرضا. (1398). شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر اجرای موفق خط‌مشی عمومی حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در کشور. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی،1 (2)، 1-26.
پورحیدری، امید و کوپایی حاجی، مهدی. (۱۳۸۹). پیش بینی بحران مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(3)، 33-46.
توکلی، غلامرضا ؛ رمضان، مجید و معیا، عباس. (۱۳۹۴). تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر راهبردی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 24(77)، 153-169.
حمیدی، مهرزاد؛ رجبی نوش آبادی، حسین؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم و زینی زاده، مهوش. (1397). تدوین نقشه راهبرد فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 10(49)، 139-158.
حمیدی زاده، محمد رضا؛ فارسیجانی، حسن و پرویز، مقدس. (1391). سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی ایران، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 2(8)، 35-60.
دانایی فرد، حسن؛ مظفری، زینب. (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تاملی بر راهبرد‌های ممیزی پژوهشی، مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی، 1(1)، 131-162.
دشتی، قادر. (1394). ارزیابی ماهیت و روند تغییر تکنولوژی در صنعت گاوداری ایران. فصلنامه پژوهش‌های علوم دامی، 25(1)، 25-35.
رضایی منش، بهروز؛ رودساز، حبیب الله؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ حقیقی کفاش؛ مهدی و کمرئی، عباس. (۱۳۹۶). شناسایی قابلیت‌ها و منابع لازم جهت تغییر در مدل کسب و کار دربانک‌های تجاری ایران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(21)، 161-174.
سید صالحی، علیرضا؛ یزدانی، حمیدرضا؛ پور ابراهیمی، نینا و  قاسمی، سحر. (1391). اولویت‌بندی معیار‌های تعیین جذابیت بازارهای هدف در بانکداری تجاری با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل توامان. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11(9)، 25-40.
شریفی، محمد؛ زعفرانیان، محمد؛  یدالهی فارسی، جهانگیر و مجتهدی، مریم. (1392). عوامل بازدارنده و پیش برنده رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط: مطالعه موردی صنعت رنگ و پوشش‌های خودرویی در ایران، نشریه اقتصاد و تجارت نوین، 31 و 32، 165-192.
شفیعی نیک آبادی، محسن و جلیلی بوالحسنی، اعظم. (1389). قش نیروهای رقابتی پورتر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو). فصلنامه رشد فناوری، 6(23)، 9-14.
شیبانی، حسن و شایسته، کیوان. (1394). بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‌کننده در میان مصرف‌کنندگان شهر تهران. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5(3)، 121-142
صفایی، ناصر؛ طالقانی نیا، فرشته و کیامنش، احمد.  (۱۳۹۶). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، فصلنامه رشد فناوری، 13(50)، 21-28.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ توکلی، غلامرضا؛ خیاطیان یزدی، محمد صادق؛ قادری فر، اسماعیل. (1396). مقدمه ای بر هوشمندی فناوری (مفاهیم، ساختارها، فرآیندها، بازیگران، روش‌ها و ابزارها). انتشارات رسا، تهران.
صلواتی، عادل؛ ویسی، حاجی؛ خزدوزی، بیژن و حسنی، کاوه. (1392). ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 25(3)، 25-47.
عنابستانی، علی اکبر. (۱۳۹۳). تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 5(3)، 57-68.
کازرونی، علیرضا؛ قربانی، عادل و  ثقفی کلوانق، رضا. (1394). بررسی کارایی تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصولات غیرنفتی در ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(1)، 83-98.
کردستانی، غلامرضا و صابر، امیر. (1397). رقابت در بازار محصول، عدم تقارن در رفتار هزینه‌ها و انتظار مدیر از فروش آتی: تحلیل در سطح کل فضای کسب و کار. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26)، 31-42.
کرمی شاهرخی، سعید؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ شهبازی، میثم. (1401). بررسی تاثیر پیشران‌های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی (صنعت مس در ایران). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 10(1)، 126-155.
محمدی، وحید؛ ولی پور، پیمان و  محمدی، حامد. (1394). شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت‌پذیری خوشه‌های صنعتی صنایع نساجی. علوم و فناوری نساجی، 5(4)، 31-41.
وارسته، حامد؛ دلخواه، جلیل و یزدانی، حمید رضا. (1398). راهبرد‌های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (مطالعه موردی: صنعت کالاهای تندمصرف). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(3)، 459-484.
ویسی، امید و زاهدی، محمدرضا. (1400). ارایه مدل تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های دانش بنیان براساس نقش و جایگاه نوآوری سازمانی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(13)، 125-146.
Achinas, S.; Horjus, J.; Achinas, V. and Euverink, G. (2019). A PESTLE Analysis of Biofuels Energy Industry in Europe. Sustainability, 11(21), 5981.
Al-Omousha, K., Simón-Moyab, V. and Sendra-García, J. (2020). The Impact of Social Capital and Collaborative Knowledge Creation One-Business Proactiveness and Organizational Agility in Responding to the Covid-19 Crisis. Journal of Innovation and Knowledge, 5(4), 279-288.
Al Raee, M.; Ritzen, J. and de Crombrugghe, D. (2017). Innovation Policy & Labour Productivity Growth: Education, Research & Development, Government Effectiveness and Business Policy. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, Working Paper Series No. 2017-019, 1-34.
Amran, A.; Ooi, S.K.; Wong, C.Y. and Hashim F. (2016). Business Strategy for Climate Change: An ASEAN Perspective. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(4), 213–227.
Arantes, F. P.; Caetano, M.; Paula, V. A. F. D. and Freitag, M. S. B. (2019). New Independent Technology-Based Firms: Differences From Other NTBFs and Future Research Agenda for Technology Innovation Management. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 23(1), 46-71.
Bhalodiya, N. and Sagotia, N. (2018). Reasons Behind the Failure of Nokia: A Case Study of Telecom Sector. International Journal of Management and Humanities, 5(3), 14-18.
Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Capobianco, N.; Basile, V.; Loia, F. and Vona, R. (2021). Toward a Sustainable Decommissioning of Offshore Platforms in The Oil and Gas Industry: A PESTLE Analysis. Sustainability, 13(11), 6266.
Choi, D.-R. and Suh, G.-H. (2017). A Study on The Effects of Small Business Management Result by The Korean Government: Focus on SEMAS. The Journal of Business Economics and Environmental Studies, 7(3), 33-43.
Cristian, C.; Vicenc, F. and Jose, M. S. (2018). The Six Emotional Stages of Organizational Change. Journal of Organizational Change Management, 31(3), 468-493.
Datta, S. (2011). Pro-Environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers. International Journal of Business and Management, 6(6), 124-133.
Dobbs, M. (2014). Guidelines for Applying Porter's Five Forces Framework: A Set of Industry Analysis Templates. Competitiveness Review24(1), 32-45.
Dobrev SD.; van Witteloostuijn A, and Baum JAC. (2006). Introduction: Ecology Versus Strategy or Strategy and Ecology?, Advances in Strategic Management, 23: 1-26
Fauzi, T.; Santosa, P.; Purwanti, Y. and Nurhayati, N. (2021). The Effect of Internal Elements of Strategic Management of Organizational Structure, Management Role and Employee Behavior on Corporate Mission. Management Science Letters, 11(4), 1189-1196.
Fung, H. (2013). Using Porter Five Forces and Technology Acceptance Model to Predict Cloud Computing Adoption among IT Outsourcing Service Providers. Internet Technologies And Applications Research ITAR, 1(2), 18-24.
Glesne, C. and Peshkin, P. (1992). Becoming Qualitative Researches: An Introduction. New York, NY: Longman
Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity In Qualitative Research. The Qualitative Report, 8(4), 597-607.
Grizanea, T. and Jurgelaneb, I. (2017). Social Media Impact on Business Evaluation. Procedia Computer Science, 104, 190-196.
Hans, V. B. (2018). Business Environment–Conceptual Framework and Polices. International Educational Scientific Research Journal, 4(3), 67-74.
Hoepfl, M. C. (1997). Choosing Qualitative Research: A Primer for Technology Education Researchers. Journal of Technology Education, 9(1), 47-63.
Howe, K. and Eisenhardt, M. (1990). Standards for Qualitative (and Quantitative) Research: A Prolegomenon. Educational researcher, 19(4), 2-9.
Hudrasyah, H.; Briantono, N.; Fatima, I. and Rahadi, R. A. (2019). Marketing Strategy for Game Developer Based on Micro and Macro Environment in Indonesia. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 5(14), 78-92.
Kherbach, O. and Mocan, M. (2016). The Importance of Logistics and Supply Chain Management in The Enhancment of Romanian SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 221, 405-413.
Peter Mongare, K. (2020). Strategic Change Management Practices at Municipal Council of Kiambu. International Journal of Recent Innovations in Academic Research, 4(7), 1-15.
Schauerte, R.; Feiereisen, S. and Malter, A. J. (2021). What Does It Take to Survive in A Digital World? Resource-Based Theory and Strategic Change in The TV Industry. Journal of Cultural Economics, 45, 263-293.
Irfan, M.; Zhao, Z. Y.; Ahmad, M.; Batool, K., Jan, A. and Mukeshimana, M. C. (2019). Competitive Assessment of Indian Wind Power Industry: A Five Forces Model. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 11(6), 063301.
Isabelle, D.; Horak, K.; McKinnon, S. and Palumbo, C. (2020). Is Porter's Five Forces Framework Still Relevant? A Study of The Capital/Labour Intensity Continuum via Mining and IT Industries. Technology Innovation Management Review, 11(6), 28-41.
Kancs, D. A. and Lecca, P. (2018). Long‐Term Social, Economic and Fiscal Effects of Immigration into The EU: The Role of The Integration Policy. The World Economy, 41(10), 2599-2630.
Kiveu, M. N.; Namusonge, M. and Muathe, S. (2019). Effect of Innovation on Firm Competitiveness: The Case of Manufacturing SMEs in Nairobi County, Kenya. International Journal of Business Innovation and Research, 18(3), 307-327.
Kuswati, Y. (2020). The Effect of Motivation on Employee Performance. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 3(2), 995-1002.
Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Lincoln, Y. S. (1995). Emerging Criteria for Quality in Qualitative and Interpretive Research. Qualitative Inquiry, 1(3), 275-289.
Logemann, M.; Piekkari, R. and Cornelissen, J. (2019). The Sense of It All: Framing and Narratives in Sensegiving about a Strategic Change. Long Range Planning, 52(5), 101852.
Luther, L.; Tiberius, V. and Brem, A. (2020). User Experience (UX) in Business, Management, and Psychology: A Bibliometric Mapping of the Current State of Research. Multimodal Technologies and Interaction, 4(2), 18.
Matovic, I. (2020). PESTEL Analysis of External Environment as a Success Factor of Startup Business. ConScienS Conference, 96-102.
Abdoh, H. M. B.; Saany, S. I. A.; Jebur, H. H. and El-Ebiary, Y. (2020). The Effect of PESTLE Factors on E-Government Adoption in Jordan: A Conceptual Model. IJETT, 68, 19-23.
Morse, J. M.; Barrett, M.; Mayan, M., Olson, K. and Spiers, J. (2002). Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research. International Journal Of Qualitative Methods, 1(2), 13-22.
Nechaev, A. S.; Zakharov, S. V.; Barykina, Y. N.; Vel'm, M. V. and Kuznetsova, O. N. (2022). Forming Methodologies to Improving the Efficiency of Innovative Companies Based on Leasing Tools. Journal of Sustainable Finance & Investment, 12(2), 536-553.
Omar, S. and Morales, C. (2021). Innovation as Recovery Strategy for SMEs in Emerging Economies During the COVID-19 Pandemic. Research in International Business and Finance, 57, 101396.
Pironti, M.; Pisano, P. and Papa, A. (2018). Technology Resilience and the STORM Factory. Symphonya, 2, 108-124.
Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review, 86(1), 25-40.
Razak, A.; Sarpan, S. and Ramlan, R. (2018). Effect of Leadership Style, Motivation and Work Discipline on Employee Performance in PT. ABC Makassar. International Review of Management and Marketing, 8(6), 67-71.
Saudi, M. H. (2021). Risk Management Analysis for ICT Strategic Plan by Using PESTLE: A Case Study. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(8), 1732-1737.
Saunders, M.; Lewis, P. and Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education.
Shi, Y. and Lin, X. (2021). A test of Maslow’s hierarchy of needs concept by a correlational model among adult learners. American Association for Adult and Continuing Education Inaugural 2020 Conference Proceedings, 27-30.
Shirazi, H. (2013). Positive and Negative Effects of Globalization On Iran's Economy and Culture. International Journal of Political Science, 4(1), 1-12.
Shujahat, M.; Hussain, S.; Javed, S.; Malik, M. I.; Thurasamy, R. and Ali, J. (2017). Strategic Management Model with Lens of Knowledge Management and Competitive Intelligence: A Review Approach. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 47 (1), 55-93.
Solomon Akpoviroro, K. and Olalekan owotutu, S. (2018). Impact of External Business Environment on Organizational Performance. Department of Business and Entrepreneurship, 4(3), 498-505.
Stonehouse, G. and Snowdon, B. (2007). Competitive advantage revisited: Michael Porter on strategy and competitiveness. Journal of Management Inquiry, 16(3), 256-273
Sudari, S.; Tarofder, A.; Khatibi, A. and Tham, J. (2019). Measuring the Critical Effect of Marketing Mix on Customer Loyalty through Customer Satisfaction in Food and Beverage Products. Management Science Letters, 9(9), 1385-1396.
Tavakoli, Akbar and Kheradmand, Alireza. (2014). Chronicle of Currency Collapses and the Effects on Output: Evidence from Six Asian Countries, Journal of Money & Economy, 8(2), 1-22.
Terry, G.; Hayfield, N.; Clarke, V. and Braun, V. (2017). Thematic analysis. The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology, 2, 17-37.
Winter, G. (2000). A Comparative Discussion of the Notion of Validity in Qualitative and Quantitative Research. The Qualitative Report, 4(3), 1-14.