کلیدواژه‌ها = الگوی شایستگی
طراحی الگوی مفهومی شایستگی کارآفرینان در کسب و کارهای بین الملل ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.293339.1427

احمدرضا طالبیان؛ محمدباقر گرجی؛ هادی ثنائی پور


الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 27-46

10.22034/qjimdo.2022.346374.1507

علیرضا لشگری پور؛ حسن امیری؛ کوروش پارسا معین؛ فرزانه بیک زاده