دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1398، صفحه 1-178 (دوره 2 شماره4 تابستان1398) 
مدل حاکمیت نوین در اداره کلان شهرهای ایران

صفحه 57-84

10.22034/qjimdo.2019.93608

زهرا سرگزی؛ فرج الله رهنورد؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری


طراحی مدل سنجش انسجام و ارزیابی خط‌مشی در حوزه روابط کار

صفحه 165-182

10.22034/QJIMDO.2019.96293

مهناز ایروانی؛ محمدرضا آزاده دل؛ نیما رنجی جعفرودی؛ نوروز ایزدپناه