دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1400 
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری ‏اسلامی ایران ‏

صفحه 61-84

10.22034/qjimdo.2021.272287.1401

یوسف هاشمی؛ امیرحسین مهدی زاده؛ نادر برزگر؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسماعیل اسدی


ارایه مدل نوآوری حاکمیتی در انجام وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت

صفحه 115-142

10.22034/qjimdo.2021.248135.1359

محمدرضا سالاری؛ فرج اله رهنورد؛ ناصر حمیدی؛ غلامرضا معمارزاده طهران