تعداد مقالات: 89

2. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر اجرای موفق خط‌مشی عمومی حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در کشور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-26

پیمان باقرنژاد؛ حبیب‌اله طاهرپور کلانتری؛ حمیدرضا بهرامی


3. الگوی راهبردی پیش خوانی پروژه های نوآوری با رویکرد مرور سیستماتیک

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-36

10.22034/qjimdo.2019.88897

حسین رحمان سرشت؛ بهرام جبارزاده کرباسی


4. الگوی جامع عوامل تسهیل‌گر یادگیری در سازمان‌های دفاعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2019.93085

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس پور؛ صمد بارانی


5. ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2019.99002

جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ محمدرضا تقوا؛ فهیمه صدیقی


8. عوامل بازدارنده توسعه سازمان‌های دفاعی: رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی.

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 25-44

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس زاده اویلق؛ زهرا محمدبیگی


10. شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستماتیک در نظام ملی نوآوری کشور ایران.

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 28-50

علی محمدی؛ هومن پشوتنی زاده؛ احسان نامدار جویمی


12. ارائه الگوی توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-54

10.22034/qjimdo.2019.99003

بی بی مرجان فیاضی؛ مهرداد استیری؛ سیما سادات هاشمی‌نیا


16. بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با بهره گیری از انعطاف پذیری منابع انسانی و سرمایه روانشناختی سازمان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 51-78

امیر غفوریان شاگردی؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ محمد فتاحی


17. ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های افسری آجا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-78

10.22034/qjimdo.2020.187459.1127

اکبر بهمنی؛ محمد خادمی کله لو؛ داریوش مهری؛ صمد بارانی


19. مدل حاکمیت نوین در اداره کلان شهرهای ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-84

10.22034/qjimdo.2019.93608

زهرا سرگزی؛ فرج الله رهنورد؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری


23. طراحی و رتبه‌بندی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 79-102

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم زارعی


24. شناسایی شایستگی های رهبریِ استراتژیک با رویکرد رضایت ذینفعان سازمان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 79-108

10.22034/qjimdo.2020.104125

زهرا محمدبیگی؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ رضا یوسفی زنوز


25. تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 81-106

10.22034/qjimdo.2019.101025

حسین شیرازی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی