موضوعات = مدیریت نوآوری
ارزیابی مدیریت دانش زنجیره تامین در راستای عملکرد زنجیره تامین استراتژیک با تاکید بر نقش بریکولاژ کارآفرینانه و دوسوتوانی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.22034/qjimdo.2023.376499.1547

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ احسان الیاسی سرزلی


طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.406087.1605

مهسا محمدیان؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد بامنی مقدم


واکاوی کلان‌روندهای حوزه آموزش و یادگیری موثر بر آینده دانشگاه‌های دفاعی ( مورد مطالعه: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.406471.1608

محمدرضا مروی نام؛ علی فرهادی؛ علیرضا تنهایی؛ داریوش مهری


گونه شناسی سازه های مدلسازی بوم سازگان نوآوری : یک مرور نظاممند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/qjimdo.2023.393351.1580

سعید رحیمی؛ علی شایان؛ سید سپهر قاضی نوری؛ امیر ناظمی


تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع

دوره 6، شماره 3، مهر 1402

10.22034/qjimdo.2023.395137.1582

فاطمه تولائی؛ مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری


نقش مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌ سازمانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-70

10.22034/qjimdo.2023.360300.1529

اسدالله سیرت؛ رضا سلیمانی دامنه؛ مهدی دهقانی سلطانی


الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 71-90

10.22034/qjimdo.2023.368269.1539

سلطانعلی شهریاری؛ حمزه خواستار؛ مریم مقیمی


تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-116

10.22034/qjimdo.2023.376190.1544

ابوالفضل شاه آبادی؛ زهرا حیدری؛ علی توسلی نیا


طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 157-180

10.22034/qjimdo.2023.404722.1600

فرانک اسکندری اوردکلو؛ یحیی داداش کریمی؛ فرهاد نژاد ایرانی


مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 181-202

10.22034/qjimdo.2023.412455.1617

آرزو غنیون؛ علیرضا نوبری؛ مریم مجیدی؛ علیرضا افشار نژاد


موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش و تدوین الگوی اجرایی

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 163-182

10.22034/qjimdo.2023.403299.1597

داود شفیعی پور؛ فرشید اصلانی؛ نفیسه صالحی