موضوعات = مدیریت نوآوری
ارزیابی مدیریت دانش زنجیره تامین در راستای عملکرد زنجیره تامین استراتژیک با تاکید بر نقش بریکولاژ کارآفرینانه و دوسوتوانی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.22034/qjimdo.2023.376499.1547

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ احسان الیاسی سرزلی


نوآوری در مدیریت ریسک‌های احتمالی تصمیم‌گیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری بنادر تحت شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.417031.1623

جهانگیر نجاتی؛ لیلا آندرواژ؛ کیومرث آریا


نقش عوامل موثر بر مصرف منزلتی بر پیامد های اقتصادی صنعت فرش دستباف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.405524.1604

حسین مریدسادات؛ الهام فریدچهر؛ نادر غریب نواز


طراحی مدل مناسب برای حاکم نمودن نگرش سیستمی به حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22034/qjimdo.2023.405200.1601

شیرکو خسروی نیا؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ غلامرضا رحیمی؛ سید عبدالله حجتی


طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 81-108

10.22034/qjimdo.2023.406087.1605

مهسا محمدیان؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد بامنی مقدم


ارائه الگوی اولویت‌گذاری فناوری‌های دفاعی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 109-132

10.22034/qjimdo.2023.395291.1583

محمدحسن احمدزاده فرد؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ محمد تقی پرتوی


گونه‌شناسی سازه‌های مدل‌سازی بوم‌سازگان نوآوری: یک مرور نظام‌مند

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 23-50

10.22034/qjimdo.2023.393351.1580

سعید رحیمی؛ علی شایان؛ سید سپهر قاضی نوری؛ امیر ناظمی


واکاوی کلان‌روندهای حوزه آموزش و یادگیری موثر بر آینده دانشگاه‌های دفاعی

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 127-152

10.22034/qjimdo.2023.406471.1608

محمدرضا مروی نام؛ علی فرهادی؛ علیرضا تنهایی؛ داریوش مهری


شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی انحراف خلاق با روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2023.392290.1578

رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد؛ مرضیه درویش زاده بروجنی؛ علی امیدی


تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 25-48

10.22034/qjimdo.2023.395137.1582

فاطمه تولائی؛ مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری


طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 77-96

10.22034/qjimdo.2023.391820.1577

لیلا علیائی؛ شیما صفر محمدلو؛ کامران نظری؛ غلامعباس شکاری


نقش مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌ سازمانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-70

10.22034/qjimdo.2023.360300.1529

اسدالله سیرت؛ رضا سلیمانی دامنه؛ مهدی دهقانی سلطانی


الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 71-90

10.22034/qjimdo.2023.368269.1539

سلطانعلی شهریاری؛ حمزه خواستار؛ مریم مقیمی


تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 91-116

10.22034/qjimdo.2023.376190.1544

ابوالفضل شاه آبادی؛ زهرا حیدری؛ علی توسلی نیا


طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 174-151

10.22034/qjimdo.2023.404722.1600

فرانک اسکندری اوردکلو؛ یحیی داداش کریمی؛ فرهاد نژاد ایرانی


مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 177-198

10.22034/qjimdo.2023.412455.1617

آرزو غنیون؛ علیرضا نوبری؛ مریم مجیدی؛ علیرضا افشار نژاد


موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش و تدوین الگوی اجرایی

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 163-182

10.22034/qjimdo.2023.403299.1597

داود شفیعی پور؛ فرشید اصلانی؛ نفیسه صالحی